نکات، ترندها و آینده رویکرد مدیریتی BPM


رویکرد مدیریتی BPM

یک فرآیند کسب و کار می بایست مجموعه ای (سری، موازی، شبکه ای و غیره) از فعالیت های مرتبط، ساختاریافته و دارای ارزش افزوده باشد که توسط افراد مربوطه و به طور هدفمند انجام می شوند تا خدمات یا محصولات خاصی را تولید کرده و یا اهداف تجاری خاصی را محقق نمایند.

فرآیندهای کسب و کار اغلب به عنوان دنباله ای از فعالیت ها مجسم می شوند که دارای نقاطی برای تصمیم گیری هستند و یا به صورت دنباله ای از فعالیت ها با قوانین مربوطه که مبتنی بر داده های موجود در فرآیند می باشند. در هر صورت فرآیندهای کسب و کار ترکیبی از عوامل انسانی و تکنولوژیکی خواهند بود.

BPMیک رویکرد مدیریتی جامع است که بر تراز کردن اهداف سازمانی و جنبه های دیگر متمرکز می شود تا بتواند به طور مداوم فرآیندهای کسب و کار را بهبود بخشد.

 

چرخه عمر BPM

مراحل مختلف چرخه عمر رویکرد مدیریتی BPM در شکل زیر نشان داده شده است.

 • طراحی: مرحله اول شامل شناسایی و توصیف فرآیندهای موجود و تعریف فرآیندهای “to-be” می باشد. شناسایی فرآیند می تواند شامل موارد زیر باشد:
 • شناسایی جریان فرآیند و ویژگی های فرآیند
 • هشدارها و اعلان ها
 • گزارش کردن به مقامات بالاتر
 • SOPها(روش های عملیاتی استاندارد)
 • SLA ها (توافق نامه سطح خدمت)
 • واگذاری کارها
 • مدل سازی: انجام تجزیه و تحلیل “what-if” روی ترکیبی از متغیرها برای تعیین اینکه یک فرآیند تحت شرایط مختلف چگونه کار می کند.
 • اجرا: شامل اجرای فرآیندهای مدل سازی شده است.
 • نظارت: در این مرحله پیگیری فرآیندها به طور انفرادی از طریق رصد کردن وضعیت فرآیند و بررسی داده های عملکرد صورت می گیرد.
 • بهینه سازی: این فاز شامل شناسایی گلوگاه‎های احتمالی یا واقعی و شناسایی فرصت های بالقوه برای بهبود یا صرفه جویی می باشد.

 

ترندهای پرطرفدار  رویکرد مدیریتی BPM

با یک نگاه به Google Trends و جستجوی BPM می توان متوجه شد که این مفهوم در طول دهه های گذشته محبوبیت خود را حفظ نموده و جزء پربازدیدترین مفاهیم در زمینه صنعت و مدیریت بوده است. شکل زیر میزان بازدید از BPM را در مقایسه با مفاهیمی چون SOA (روش عملیاتی استاندارد) و cloud computing (رایانش ابری) نشان می دهد.

رویکرد مدیریتی BPM

شکل بعدی نشان دهنده روند جستجو برای BPM، برای BP و روند اخبار برای BPM  است. مطابق با داده های به دست آمده از Google Trends تمایل به دنبال نمودن رویکرد مدیریتی BPM طی دهه های اخیر، حجم قابل توجهی داشته است.

رویکرد مدیریتی BPM 2
نمای کلی بازار   BPM

ضرورتی رو به رشد در میان شرکت ها برای دیجیتالی کردن فرآیندهای کسب و کار به منظور دستیابی به اهداف کسب و کار، رضایت مشتری، افزایش مقیاس پذیری و بهره وری در بازارهای عمودی مختلف وجود دارد. همین امر باعث شده که بازار BPM  پیوسته در حال رشد باشد. انتظار می رود این تقاضای رو به رشد برای اتوماسیون فرآیند باعث رشد بازار BPM در دوره پیش بینی یعنی تا سال 2026 گردد. به علاوه استفاده روز افزون از ابزارهای اتوماسیون فرآیند مبتنی بر ابر، رشد اقتصادی بازار نرم افزارهای رویکرد مدیریتی BPM را رونق خواهد داد. به عنوان مثال، در سال 2019 Signavio  (یکی از فروشندگان بزرگ BPM که در برلین و سیلیکون ولی مستقر است) رشد درآمد خود را در دوازده ماه گذشته به دلیل مطلوب بودن مدل اشتراک مبتنی بر ابر مدیریت فرآیند در مقایسه با استقرار on-promise توسط مشتریان ، 70% گزارش داده است.

 

استانداردهای  رویکرد مدیریتی BPM

استانداردهای مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM) یک اصطلاح کلی برای زیر مجموعه ای از استانداردهای محاسباتی باز و مشخصات مورد استفاده برای مدل سازی و اجرای فرآیندهای کسب و کار است. برخی از این استانداردها عبارتند از:

 • مدل سازی و نمادگذاری فرآیند کسب و کار (BPMN): BPMN مدلی را برای توصیف فرآیندهای کسب و کار داخلی، تعاملات و تراکنش ها به صورت نمادهای گرافیکی ارائه می دهد. این زبان نماد گذاری که توسط گروه مدیریت شی (OMG) اداره می گردد، ارتباط میان فرآیندها را در قالب یک فرمت استاندارد ارتقا می بخشد. BPMN می تواند به صورت فراداده XML Metadata Interchange  نیز ارائه گردد(XMI) .
 • سایر استانداردها:
 • زبان اجرای فرآیندهای کسب و کار (BPEL) : سازمان پیشرفت استانداردهای اطلاعات ساختاریافته (OASIS) ، به کمک سرویس های وب زبان اجرایی استانداردی برای مشخص کردن اقدامات درون فرآیندهای کسب و کار جاری می نماید.
 • زبان جریان سرویس های وب (WSFL) : یک زبان XML برای توصیف پیکربندی سرویس های وب به عنوان بخشی از یک فرآیند کسب و کار می باشد.
 • زبان نشانه گذاری فرآیند کسب و کار (BPML) : زبان استاندارد BPM Initiative یا BPMI ، استانداردی برای مدل سازی فرآیندهای کسب و کار است.

 

 

چرا   BPM

در ادامه برخی از مزایای استفاده از رویکرد مدیریتی BPM و تاثیرات پیاده سازی آن در یک سازمان توضیح داده شده است. این تاثیرات، دلیل گرایش روز افزون به BPM را توجیه خواهد کرد:

 • BPM تعامل و همکاری را برای اتوماسیون سریع فرآیندها ارتقا می بخشد: كاربران مشاغل فرآيندها را به کمک IT طراحي مي كنند و کسب و کارها مالکیت فرآیند را به دست می آورند. فناوری اطلاعات به کمک زیرساخت های استقرار، ادغام سیستم و حاکمیت IT شرکت تسهیل می شود.
 • جذب کاربران IT و کسب و کار برای همکاری در فرآیند بهینه سازی، “چابکی کسب و کار” را تقویت می کند: 99% از CIOها (مدیران ارشد اطلاعات) که مجبور به تغییر کسب و کار خود هستند، از رویکرد مدیریتی BPM برای فراهم آوردن همکاری های داخلی بهتر و کمک به تحول مورد نظر خود، کمک می گیرند (منبع: 2011 IBM CIO Survey).
 • به حداقل رساندن ضایعات در طول عملیات:رویکرد BPM ، به دلیل کاهش تکرارها و هدر رفت امکان کاهش هزینه ها را فراهم می کند.
 • بازار ناپایدار و متغیر، نیاز به قیمت و کیفیت رقابتی دارد. بنابراین اقداماتBPM برای کاهش هزینه ها ضروری است. رویکرد مدیریتی BPMبا ایجاد فرآیندهای هوشمندانه به سازمان ها كمك می كند تا هزینه ها را كاهش داده وبهره وری عملیاتی را افزایش دهند. خودکارسازی فرآیندهای دستی باعث افزایش بهره وری گشته و کاهش سایکل تایم برای فرآیندهای کلیدی باعث کم شدن هزینه ها می گردد.
 • رضایت مشتریان از طریق:
 • بهینه نمودن فرآیندهای شبکه شرکا
 • گزارش های خودکار در مورد رعایت مقررات
 • ایجاد فرآیند نوآوری به گونه ای که نوآوری در همه موارد، از تجزیه و تحلیلاهداف استراتژیک گرفته تا تولید ایده، انتشار محصول، اندازه گیریموفقیت و موارد دیگر بروز یابد. رویکرد مدیریتی BPM مبتنی بر ارزش، نوعی دیسیپلین مدیریتی به وجود می آورد که شفافیت و چابکی مورد نیاز برای نوآوری را ارائه می دهد:
 • در این زمینه، همکاری نقشی کلیدی بازی می کند.
 • داشتن تیم های نوآوری در سرتاسر سیستم سیلویی و سنتی کسب و کار لازم است.
 • از شبیه سازی BPM می توان برای انتخاب ایده های جدید استفاده نمود.
 • نظارت کردن، به بهینه سازی فرآیند نوآوری کمک خواهد کرد.
 • ایجاد فرآیندهای جدیدی به کمک BPM می تواند به هدایت نوآوری در سازمان کمک کند. ایجاد فرآیندهای جدیدی از قبیل:
 • فرآیند زنجیره تأمین جدید
 • بهبود دادن فرآیندهای مشتری مدار (به عنوان مثال فرآیند شکایات مشتریان)

 

نرم افزارهای BPM

 

سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPMS) نوعی نرم افزار است که به سازمان شما کمک می کند تا فرآیندهای کسب و کار خود را از طریق تجزیه و تحلیل و اتوماسیون بهبود بخشید. از جمله رایج ترین قابلیت هایی که می توان در نرم افزارهای رویکرد مدیریتی BPM یافت عبارتند از:

 • رابط مدل سازی فرآیند
 • موتور اجرای فرآیند
 • ابزارهای توسعه
 • اجزای نظارتی
 • سرویس های بهینه سازی
 • اداره نمودن سیستم
 • کاربردی بودن، مستند سازی و پشتیبانی فنی
 • سرویس های همکاری
 • استقرار ابری
 • ماژول های از پیش تنظیم شده صنعتی
 • مدیریت پرونده های موردی
 • کاوش در فرآیند و ابزارهای BI

 

موانعی که باید از آنها پرهیز نمود

در بیشتر مواقعی که صاحبان کسب و کار در پیاده سازی رویکرد مدیریتی BPM به مشکل برمی‎خورند، باید گفت این اجرای نرم افزار  نیست که مشکل دارد! به گفته گارتنر (یک شرکت بزرگ آمریکایی که خدمات برون سپاری، پژوهش و مشاوره IT ارائه می دهد) صاحبان کسب و کار در حال تغییر روش کار افراد هستند و نیاز به دو سال زمان دارند تا مطمئن شوند که کارکنان سعی در دور زدن و برگشتن به عادت های قدیمی خود ندارند. در همین راستا موانعی وجود دارد که باید آنها را در نظر داشته و از ورود به آنها اجتناب نمایید. برخی از این موانع از دیدگاه فارستر به قرار زیرند:

 • ناتوان بودن در نمایش ارزش های به وجود آمده توسط BPM.
 • شروع رویکرد مدیریتی BPM بدون درکآن
 • تکیه بر حقایق، و نه بر استنباط ها
 • اندازه گیری به جای بهبود
 • اجرای BPMS بدون آنالیز شرایط مورد نیاز برای استفاده از BPM
 • فراموش کردن عوامل انسانی با تمرکز کورکورانه بر بهینه سازی فرآیند
 • ایجاد نکردن مدل بلوغ BPM

 

چند مورد از مهمترین مشکلات به وجود آمده در استقرار رویکرد مدیریتی BPM در شکل زیر نشان داده شده است :

 1. تغییر بیش از حد دامنه
 2. سیاست ها
 3. آموزش
 4. دست کم گرفتن مشکلات سازمانی یا فرآیندی

رویکرد مدیریتی BPM 2

آینده و ترندهای BPM

با افزایش تعداد بنگاه های اقتصادی که رویکرد مدیریتی BPM را اتخاذ می کنند و برای باقی ماندن در صدر تقاضای در حال افزایش کاربران، مدیریت فرآیندهای کسب و کار همچنان شاهد نوآوری های تکنولوژیکی و روندهای نوظهوری است که باعث تحول در فضا می شوند. برخی از مهمترین پیش بینی هایی که در مورد آینده BPM می شود عبارتند از:

 • رشد مداوم بازار BPM
 • تحکیم و ادغام بازار از طریق ارائه نرم افزارهای اوپن سورس.
 • افزایش پیشنهادات برای BPM اجتماعی
 • رشد استقرار ابری BPM به واسطه اتوماسیون فرآیندهای مدیریت ابری و ارائه گزینه هایPaaS / SaaS / AaaS
 • گسترش گزینه هایی برای گوشی های هوشمند
 • فصل مشترک با وب نسل سوم یا Web 3.0  از طریق Linked Data  و غیره
 • افزایش استفاده از BPM برای توانمندسازی تکنولوژی کسب و کار

 

 

در کتاب نقشه راه مدیریت فرایندهای کسب و کار گامهای استقرار مدیریت فرایندهای کسب و کار به تفصیل بیان شده است:

منابع:

https://www.fortunebusinessinsights.com/business-process-management-bpm-market-102639

https://www.slideshare.net/BonitaSoft/the-future-of-bpm-tips-trends-customer-pain-points

مدیریت فرایندهای کسب و کار

BPMBPMNbpmsاستانداردمدیریت فرایندمدیریت فرایندهای کسب و کارنرم افزار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *