مدیریت فرایند

قبل از اتوماسیون فرایند, آن را بهبود بخشید.

 

مدیریت فرایند

اتوماسیون روی پروژه ها و روندهای سال 2019 نسبت به سال های اخیر تاثیر گذار تر بوده است. تاثیر تحول دیجیتالی باعث میشود شرکت ها پروژه های توماسیون انجام دهند اما این تحول دیجیتالی نیست. برای تحول دیجیتالی, لازم است تکنولوژی های ظاهر شده در کسب و کار اعمال شوند, محصولات و خدمات جدید, مدل های فرایندی و تغییرات را در زنجیره ارزشی بوجود آورند. در موارد دیگر, ما از دیجیتالی کردن استفاده خواهیم کرد نه از تحول دیجیتالی. با این وجود بدون شک, فرایندها . کیفیت داده ها نقش حیاتی در تحول دیجیتالی و دیجیتالی کردن در زنجیره ارزشی یک سازمان ایفا میکند.

زمانی که سازمان ها در فکر دیجیتالی کردن هستند, روی اتوماسیون دیجیتال فرایندهای کسب و کارشان و رباتیک کردن وظایف و فرایندها متمرکز میشوند نه تحول دیجیتالی. رشد خوب نرم افزار RPA (Robotic Process Automation) همراه با مقالات نشان دهنده این نرم افزار, باعث میشود شرکت ها پروژه های اتوماسیون را برای فرایندهایشان در نظر بگیرند. بر اساس Forrester سال آتی, سهم بازار جهانی خدمات RPA به 7.7 میلیارد دلار میرسد و تا سال 2023 تا 12 میلیارد دلار رشد خواهد کرد.

موسسه اتوماسیون فرایند رباتیک, RPA را به عنوان کاربرد تکنولوژی در نظر میگیرد که به کارکنان اجازه میدهد تا نرم افزار و ربات را برای درک کاربردهای حاضر پیکربندی کرده, از داده ها استفاده کنند و با سیستم های دیجیتالی دیگر در ارتباط باشند.واقعیت امر این است که RPA فرایند ها را برای اتومایتک کردن وظایف قابل پیش بینی تسهیل میکند: مانند پخش فعالیت ها روی دسکتاپ کامپیوتر, ادغام داده در گزارش یا فرمت ها, انتقال داده از یک دیتا بیس به دیگری و غیره.  RPA فرایند AS-IS  را در نظر میگیرد و یک bot نرم افزاری تولید میکند که رفتار انسانی را برای وظایف تکراری کم ارزش تقلید میکند. همانطوری که Forrester بیان میکند, RPA یک رویکرد تاکتیکی را برای حذف زائدات در فرایند به کار میگیرد. در فرایندها, از ابتدا تا آخر, حضور یک انسان برای تصمیم گیری لازم است. پس RPA راه حل مناسب اتوماسیون نخواهد بود.

Forrester تاثیر اتوماسیون بر آینده کار را بررسی میکند. با پیش بینی کاهش عمومی 16 درصدی نیروی کار تا سال 2030 در آمریکا, کسب و کار های جدید کار خود را نه از طریق انسان بلکه از طریق کارمندان دیجیتالی آغاز خواهند کرد اما شرکت های حاضر نیازمند مدیریت سازماندهی شده تجهیزات هستند و انجام این تحولات راحت نخواهد بود. با یان وجود شرکت ها با اجبار در رقابت دوام نخواهند آورد. امروزه بسیاری از سازمان های موفق در دنیا با نرم افزار عملیات خود را انجام میدهند و کارمندان کمتری را نسبت به قبلی ها به کار میگیرند.

پیش بینی Gartner  نشان میدهد که اتوماسیون کارهای بهبود هزینه و کارایی بیشتر برای مشتریان خدمات زیرساختی ادامه خواهد داشت و تا سال 2020 بیش از 50 درصد وظایف عملیاتی دستی کنونی در خدمات مدیریت زیرساختی با خدمات اتوماسیون هوشمند جایگزین خواهد شد. همچنین تا سال 2021 اتوماسیون هوشمند موجب صرفه جویی بیش از 20 درصد  در خدمات آزمایشی خواهد شد.

Bill Gates  بر این باور است که ” اولین قانون هر تکنولوژی این است که اتوماسیون به کار برده شده در اجرای کارامد, کارایی را افزایش میدهد و دوم این است که اتوماسیون استفاده شده در عملیات ناکارامد, ناکارامدی را افزایش میدهد”. (Jeston,2009) .

یک فرایند “توالی فعالیت ها با ترتیب زمانی است که از طریق روش هایی که باید از راهکار های کسب و کار حمایت کنند ورودی را به خروجی, محصول, نتیجه تبدیل میکنند و این راهکارها به عنوان ابزار برای ادامه بهبود به تحلیل بهتر عملیات, تسهیل استقرار اقدامات کمک خواهد کرد. زمانی که شما میخواهید اتوماسیون انجام دهید ما در این فکر هستیم که کل فرایند یا بخشی از آن پوشش داده خواهد شد و ما به اتوماسیون فرایند با توسعه کاربرد سریع, اجرای اپلیکیشن ها یا اتوماسیون با اپلیکیشن های فعلی می اندیشیم.

هنگامی که ما اتوماسیون فرایندها را در نظر میگیریم, باید اصول مدیریت فرایند کسب و کار را در نظر داشته باشیم زیرا بخشی از برنامه راهبردی قبل از تغییری در فرایند کسب و کار است. ما باید یک فرایند را زمانی تغییر دهیم مه مطمئن باشیم این تغییر روی اهداف راهبردی تاثیر خواهد داشت یا تغییر را قبل از مشکل اساسی فرایند اعمال کنیم. اگرچه هر فرایندی بهبود می یابد اما تمرکز باید جایی باشد که بازگشت سرمایه وجود دارد. با پیروی از چرخه حیات BPM روشن است که باید روی فرایند تمرکز کنیم و فرایند As-IS را شناسایی کرده و تغییرات ممکن را در فرایند هایی تحلیل کنیم که بهبود مورد نیاز را برایی مقابله با چالش ها ارائه میدهند. از طریق این ابزار ها و متودولوزی های بهبود مستمر, ما میتوانیم تحلیل کنیم که کدام تغییرات ساده تاثیر بیشتری روی کسب و کار دارند و بنابراین این تغییرات را اولویت بندی کنیم.

کاربرد تکنولوژی BPM سازماندهی فرایندهای End-to –End  است که رسیدن به اهداف در اجرای فرایند توسط افراد, سیستم ها Bot های نرم افزاری و ماشین ها را تضمین میکنند. اتوماسیون یک فرایند, فعالیت یا زیر فرایندی است که کارایی و کارامدی را با حذف انسان بهبود میبخشد.

اما کدام قسمت فرایند اتوماتیک میشود و با کدام تکنولوژی؟ شما میتوانید وظایفی را که از کد استفاده میکنند, یا RPA  را اتوماسیون کنید. اما همچنین تصمیماتی قصد دارند که از طریق ODM(Operational Decision Management)  یا پلتفرم BRMS (Business Rules Management System)  اتوماتیک میشوند. ما همچنین میتوانیم پیام ها و مدارک را از طریق سیستم تکنولوژی یکپارچه مانند ESB (Enterprise Service Business)  اتوماتیک کنیم اگرچه روندهای کنونی به سمت یکپارچگی با میکروسرویس ها در حرکت هستند. موتور BPM  زمانی که ما قصد داریم فرایند را از ابتدا تا انتها سازماندهی کنیم لازم خواهد بود و اتوماتیک کردن وظایف را برای لیست فعالیت های نقش های متفاوت تسهیل میکند. بنابراین, سرمایه گزاری زمان در اجرا و نه در مدیریت وظایف را آسان تر میکند.

BPM میتواند از RPA  برای اتوماتیک کردن فعالیت های تکراری بهره بگیرد که نیازی به حضور انسان در سازمان ها نیست. BPM همچنین برای اتوماتیک کردن قوانین کسب و کار که تصمیم گیری در جریان کار را راحت تر میکنند, بهره میگیرد و برای متصل شدن به سیستم ها ,داده ها و غیره میتواند از یکپارچگی سیستم ها استفاده کند.

شرکت ها اکنون, به اتوماسیون اولیه ای احتیاج دارند که توانایی تحلیل و شناختی را ادغام کند. ” اتوماسیون هوشمند و شناختی” به عنوان بخشی از فرایند اتوماسیون با قوانین شناختی هوش مصنوعی مانند یادگیری ماشینی در نظر گرفته میشود.

Gartner اتوماسیون را در میان ده تکنولوژی راهبردی اصلی دنیا در سال 2020 دسته بندی میکند. روند هایی که توسط Gartner “هایپر اتوماسیون” نامیده میشوند , ترکیبی از یادگیری ماشینی, نرم افزار و ابزار اتوماسیون برای تحویل کار است که کل مراحل اتوماسیون را مانند : کشف, تحلیل, طراحی, اتوماتیک کردن, سنجش و اندازه گیری, مشاهده و بازبینی در بر میگیرد. روند دیگر شناخته شده توسط Gartner “چیزهای خودمختارو مستقل” است که ابزارهای فیزیکی هستند که از هوش مصنوعی برای اتوماتیک کردن عملکرد های قبلی انسان استفاده میکند.

Connie Moore در گزارش خود ” حالت روند بازارهای اتوماسیون فرایند دیجیتال 2020-2025″ نشان میدهد که اتوماسیون فرایند از ریشه های BPM با خدمات آماده برای تغییرات مهم تا سال 2025 دوباره ایجاد میشود و تکنولوژی های فرایند از هر زمانی مهم تر میشوند و با “اتوماسیون کسب و کار هوشمند” متحد خواهد شد.

تکنولوژی هر سازمانی را برای اجرای اتوماسیون آماده میکند و تکامل پلتفورم های کنونی را بهبود میبخشد. اما باید بدانیم که ایا فرایند آماده اتوماسیون است و آیا اتوماسیون با اهداف کسب و کار سازگار میشود یا خیر.

https://albatian.com/en/blog-ingles/before-automating-a-process-improve-it/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *