BPM

استاندارد BPMN

علامتگذاری فرآیند کسب و کار (BPMN) یک روش فلوچارتی است که مراحل یک فرآیند کسب و کار برنامه‎ریزی شده را ... ادامه مطلب