فرایند

چگونه مدیریت فرایند صحیح، ارزش شرکت را حفظ میکند؟

  • فرایند ها به حذف ناسازگاری ها، زائدات و افزایش بهبود مستمر کمک میکنند.
  • تعالی فرایند باید از واحد فراتر رفته و کل سازمان را در برگیرد.
  • فرایندها روی ارزش مکانی سازمان و فرهنگ سازمان تاثیر گزار هستند.

 

ماموریت ها و ارزش های شرکت بیشتر از خلاصه هایی برای گزارش سالانه است. آنها باید هدف و رویکرد مورد استفاده در کسب و کار اعم از محصولات، افراد، مدیریت و بازار تعیین کنند. ارزش های شرکت باید با اجرای عملیات کسب و کار در ارتباط عمیقی باشند. اگرچه این یک قدم بسیار مهم است اما بسیاری از سازمان ها در اجرای چنین رویکرد جامعی دچار تردید میشوند و این جایی است که عادات مدیریت فرایند خوب میتوانند نجات بخش باشند.

 

 

تلاش برای بهتر بودن

رویکرد معمول بهبود مستمر استفاده از جنبه های اصلی متودولوژی Lean  است تا نقاط ضعف فرایند مشخص شود. بر اساس سیستم قرن بیستم محصولات تویوتا، یکی از مفاهیم اصلی متودولوژی Lean  “بهتر انجام دادن” است تا ارزش حفظ شود و زائدات به شکلی حذف شوند.

مقالات زیادی در مورد جنبه های مختلف این موضوع وجود دارند که بر اساس اصول به سه، پنج یا مورد خلاصه میشوند. کار اصلی روی ارزش ها و اصول انجام شده است. ایده اصلی ، حذف زائدات، فشارهای اضافی و ناسازگاری و سرعت بخشی بهبود مستمر همزمان با در نظر گرفتن افراد درگیر در مرحله از فرایند است.

رویکرد موثر و راحت، بهینه کردن فرایندهای سازمانی برای اجرای کارامد و موثر است. بسیاری از سازمان ها این مفاهیم را با فرایند کسب و کار یکپارچه کرده اند و این معمولا” با استفاده از برچسب ها برای نشان دادن زائدات بالقوه، بی اثر شدن فرایند و فرصت های بهبود عملی میباشد. یک کسب و کار میتواند در فرایند خود با تحلیل گزارش ها نقاط ضغف را شناسایی کند و این نیز مسائل سیستمی را که فرصت بهبود را فراهم میکنند، نمایان میکند.

 

 

 

فرایند و فرهنگ مکمل هستند

در مرکز بهبود مستمر، یک حرکت دهنده ای وجود دارد که کل سازمان را در تعالی فرایند درگیر میکند و روی تمامی جنبه های کسب و کار تاثیر گزار است. این راهبرد فراتر از برنامه و واحد کسب و کار است تا بخشی از فرهنگ سازمانی باشد.

متودولوژی lean و زیگما شش و بهبود فرایند های کلی روی شرکت در سطح فرهنگی تاثیر خواهند داشت تا سستی سازمان را بهبود بخشند.

فقط همانطور که بهبود مستمر تعالی را در سطح روندی توسعه میدهد آنها میتوانند به درگیری معنادار کسب و کار با ارزش منجر شوند.

 

 

موقعیت سلامتی ارزش شرکتتان را بسنجید

این چارچوب ها زمانی مفید میشوند که شما بازارهای lean  رابا برچسب های customized  مبادله می کنید که ارزش های اصلی سازمان را نشان میدهد. به جای نشان دادن زائدات بالقوه یا زمان انتظار قابل حذف، فعالیت های فرایند میتوانند زمانی که روی همکاری ارزش ها تاکید دارند بیان شوند.

سازمانی که به نو آوری ارزش می دهد مانند نیروی فروش، میتواند جنبه های فرایند کسب و کار را که باعث تشویق خلاقیت میشود نشان دهد.

تاکید والمارتس(Walmarts) روی یکپارچگی، میتواند در جایی که تمرکز فرایند روی شفافیت است نشان داده شود. تعهد آمازون به رضایت مشتریان زمانی که تیم کسب و کار توانایی درگیر شدن در تغییر مثبت را دارد در صدر قرار میگیرد.

نتیجه، تصویر بزرگ شرکت از سلامت ارزش در سازمان است. گزارش فرایند ساده توالی را نشان میدهد و پخش این برچسب ها تصویر جامعی را از عمق ارزش ها در اجرای ها را برملا خواهد کرد.

فرایندهایی که دارای برچسب ارزشی نیستند میتوانند برای آزمایش دوباره واحد خاص کسب و کار، گروه یا مکان جغرافیایی مورد استفاده قرار گیرند که ارزش ها را بررسی میکنند. زمانی که در کل سازمان اجرا شد، یک عدم تعادل منجبر به عدم درک اصول خاص کسب و کار یا مشاجره خواهد شد.

 

تعالی ارزش را در تعالی فرایند اولویت بندی کنید

استفاده از متودولوژی ساده مانند فرایندهای برچسب ارزش، کار مورد انجام سازمان ها را بزرگ نشان میدهد و تعالی فرایند یک پیشرفت طبیعی محسوب میشود.

تصویر واضحی از عمق ارزش های شما میتواند زمانی نمایان شود که شما تاثیر ارزش شرکت را روی فرایندهای واقعی کسب و کار دریافت کرده باشید و همچنین یک تصویر فوری ازیکپارچگی ارزش ها و نقشه راه برای بهبود و شکل دهی به سازمان ها فراهم میکند.

ارزش ها تضمین میکنند که تیم کسب و کار همیشه پایدار خواهند ماند و اساس و پایه انها را  ضمانت خواهد کرد که چگونه سازمان ها کسب و کار را در هر نقطه ای انجام میدهند.

 


این موراد به طور دقیق و قدم در « دوره آنلاین مدیریت فرایندهای کسب و کار » آموزش داده شده است.

دوره مدیریت فرایند


https://www.processexcellencenetwork.com/business-process-management-bpm/articles/how-sound-process-management-can-entrench-your-companys-values

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *